Romarbrevet 7:2

En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men om mannen dör, är hon fri från den lag som band henne vid mannen.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   γὰρ   ὕπανδρος   γυνὴ   τῷ   ζῶντι   ἀνδρὶ   δέδεται   νόμῳ·   ἐὰν   δὲ   ἀποθάνῃ   ὁ   ἀνήρ,   κατήργηται   ἀπὸ   τοῦ   νόμου   τοῦ   ἀνδρός.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G5220 ὕπανδρος som har en man married A-NSF
G1135 γυνὴ kvinna, hustru woman, N-NSF
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G2198 ζῶντι leva, levande living V-PAP-DSM
G0435 ἀνδρὶ man, make husband N-DSM
G1210 δέδεται binda has been bound V-RPI-3S
G3551 νόμῳ· lag by law; N-DSM
G1437 ἐὰν om if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0599 ἀποθάνῃ dö, omkomma, vara död, döende shall die V-2AAS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0435 ἀνήρ, man, make husband, N-NSM
G2673 κατήργηται göra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga ut she has been cleared V-RPI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lag law N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0435 ἀνδρός. man, make husband. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.