Romarbrevet 7:19

Jag gör inte det goda jag vill, utan i stället det onda jag inte vill göra.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   ὃ   θέλω   ποιῶ   ἀγαθόν,   ἀλλ᾽   ὃ   οὐ   θέλω   κακὸν   τοῦτο   πράσσω.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G3739 vem that R-ASN
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I desire V-PAI-1S
G4160 ποιῶ göra I do V-PAI-1S
G0018 ἀγαθόν, god, glädjefylld good, A-ASN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3739 vem that R-ASN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I do want V-PAI-1S
G2556 κακὸν ond, onda det onda, illa, evil, A-ASN
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G4238 πράσσω. göra, utföra I practice. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.