Romarbrevet 7:16

Om jag nu vanemässigt gör det jag inte vill, erkänner jag (ger jag mitt bifall till) att lagen är god.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   ὃ   οὐ   θέλω   τοῦτο   ποιῶ,   σύμφημι   τῷ   νόμῳ   ὅτι   καλός·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3739 vem that which R-ASN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I do want, V-PAI-1S
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G4160 ποιῶ, göra I do, V-PAI-1S
G4852 σύμφημι erkänna I consent V-PAI-1S
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3551 νόμῳ lag law, N-DSM
G3754 ὅτι att, eftersom that [it is] CONJ
G2570 καλός· god, gott, bättre, rätt, fina good. A-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.