Romarbrevet 7:14

[I följande stycke tar Paulus upp konflikten mellan den syndiga naturen och det nya livet. Paulus byter från dåtid till presens. Han använder pronomenen "jag, mig, mitt" över fyrtio gånger i vers 9‑25. I egen kraft går det inte att vinna över synden. Det går att tolka texten som om Paulus beskriver livet före omvändelsen då han försökte leva efter lagen, eller kampen även efter omvändelsen. Troligt är att det beskriver helgelseprocessen som varje kristen genomgår. Utan Guds Ande är den kristne som ett andligt spädbarn, se 1 Kor 3:1. I kapitel 8 kommer lösningen – ett liv i Jesus fylld av Anden!]

Vi vet att lagen är andlig, men jag är köttslig (oandlig, domineras av min onda natur), såld som slav under synden.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἴδαμεν   γὰρ   ὅτι   ὁ   νόμος   πνευματικός   ἐστιν,   ἐγὼ   δὲ   σάρκινός   εἰμι   πεπραμένος   ὑπὸ   τὴν   ἁμαρτίαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta We know V-RAI-1P
G1063 γὰρ för for CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3551 νόμος lag Law N-NSM
G4152 πνευματικός andlig spiritual A-NSM
G1510 ἐστιν, är is; V-PAI-3S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4560 σάρκινός köttslig, köttig fleshly A-NSM
G1510 εἰμι är am, V-PAI-1S
G4097 πεπραμένος sälja sold V-RPP-NSM
G5259 ὑπὸ av under PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0266 ἁμαρτίαν. synder sin. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.