Romarbrevet 7:11

Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   γὰρ   ἁμαρτία   ἀφορμὴν   λαβοῦσα   διὰ   τῆς   ἐντολῆς   ἐξηπάτησέν   με   καὶ   δι᾽   αὐτῆς   ἀπέκτεινεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G0266 ἁμαρτία synder sin, N-NSF
G0874 ἀφορμὴν tillfälle, an occasion N-ASF
G2983 λαβοῦσα få, ta having taken V-2AAP-NSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1785 ἐντολῆς bud, föreskrift commandment, N-GSF
G1818 ἐξηπάτησέν bedra, förleda, deceived V-AAI-3S
G1473 με jag, mig, min, mitt me, P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför by PREP
G0846 αὐτῆς honom, dem, henne, den, det it P-GSF
G0615 ἀπέκτεινεν· döda, slakta put [me] to death. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.