Romarbrevet 6:19

Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. [Paulus ursäktar att han nu använder bilden att vara "förslavad" till rättfärdighet, eftersom Gud inte håller någon fången, men han använder det som en illustration ändå.]

Så som ni förr ställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst
    som ledde till laglöshet,
så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst
    som leder till helgelse (processen och förvandlingen till allt större helighet).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀνθρώπινον   λέγω   διὰ   τὴν   ἀσθένειαν   τῆς   σαρκὸς   ὑμῶν.   ὥσπερ   γὰρ   παρεστήσατε   τὰ   μέλη   ὑμῶν   δοῦλα   τῇ   ἀκαθαρσίᾳ   καὶ   τῇ   ἀνομίᾳ   εἰς   τὴν   ἀνομίαν,   οὕτως   νῦν   παραστήσατε   τὰ   μέλη   ὑμῶν   δοῦλα   τῇ   δικαιοσύνῃ   εἰς   ἁγιασμόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0442 Ἀνθρώπινον mänsklig, människors In human terms A-ASN
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I speak V-PAI-1S
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0769 ἀσθένειαν svaghet, åkomma, sjuklighet weakness N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4561 σαρκὸς kött flesh N-GSF
G4771 ὑμῶν. du, ni, er of you. P-2GP
G5618 ὥσπερ på samma sätt som For as CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G3936 παρεστήσατε stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa you yielded V-AAI-2P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3196 μέλη lem, kroppsdel, kropp members N-APN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1401 δοῦλα tjänare in bondage A-APN
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0167 ἀκαθαρσίᾳ orenhet, smuts, moralisk orent uppsåt to impurity N-DSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0458 ἀνομίᾳ laglöshet, orrätfärdighet to lawlessness N-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G0458 ἀνομίαν, laglöshet, orrätfärdighet lawlessness, N-ASF
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G3936 παραστήσατε stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa do yield V-2AAM-2P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3196 μέλη lem, kroppsdel, kropp members N-APN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1401 δοῦλα tjänare in bondage A-APN
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1343 δικαιοσύνῃ rättfärdighet to righteousness N-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G0038 ἁγιασμόν. helgelse, helighet sanctification. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.