Romarbrevet 6:16

Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder:
    antingen synden, vilket leder till död,
    eller lydnaden vilket leder till rättfärdighet?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκ   οἴδατε   ὅτι   ᾧ   παριστάνετε   ἑαυτοὺς   δούλους   εἰς   ὑπακοήν,   δοῦλοί   ἐστε   ᾧ   ὑπακούετε,   ἤτοι   ἁμαρτίας   εἰς   θάνατον   ἢ   ὑπακοῆς   εἰς   δικαιοσύνην;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1492 οἴδατε veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know you V-RAI-2P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3739 vem to whom R-DSM
G3936 παριστάνετε stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa you yield V-PAI-2P
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves F-2APM
G1401 δούλους tjänare [as] slaves N-APM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G5218 ὑπακοήν, lydnad obedience, N-ASF
G1401 δοῦλοί tjänare slaves N-NPM
G1510 ἐστε är you are V-PAI-2P
G3739 vem to him whom R-DSM
G5219 ὑπακούετε, lyda you obey, V-PAI-2P
G2273 ἤτοι antingen whether COND
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd of sin N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G2288 θάνατον död death, N-ASM
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5218 ὑπακοῆς lydnad of obedience N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1343 δικαιοσύνην; rättfärdighet righteousness? N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.