Romarbrevet 6:9

Vi vet att den Smorde (Messias, Kristus) efter att ha uppväckts från de döda aldrig mer ska dö. Döden har inte längre någon makt (auktoritet) över honom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰδότες   ὅτι   Χριστὸς   ἐγερθεὶς   ἐκ   νεκρῶν   οὐκέτι   ἀποθνῄσκει·   θάνατος   αὐτοῦ   οὐκέτι   κυριεύει.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 εἰδότες veta, känna till, förstå, se, skåda, titta already knowing V-RAP-NPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ, N-NSM-T
G1453 ἐγερθεὶς vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having been raised up V-APP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead, A-GPM
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G0599 ἀποθνῄσκει· dö, omkomma, vara död, döende dies. V-PAI-3S
G2288 θάνατος död Death N-NSM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det over Him P-GSM
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G2961 κυριεύει. vara herre över rules. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.