Romarbrevet 6:7

Den som är död är befriad från synd [står inte under dess makt].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   γὰρ   ἀποθανὼν   δεδικαίωται   ἀπὸ   τῆς   ἁμαρτίας.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [one] T-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0599 ἀποθανὼν dö, omkomma, vara död, döende having died V-2AAP-NSM
G1344 δεδικαίωται fått rätt, frias, förklaras rättfärdig has been freed V-RPI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας. synder sin. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.