Romarbrevet 6:5

För om vi har blivit permanent förenade (planterade tillsammans) med honom genom en död som liknar hans [när vi döps i vatten och begraver vårt gamla liv], då ska vi också dela hans uppståndelse.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   σύμφυτοι   γεγόναμεν   τῷ   ὁμοιώματι   τοῦ   θανάτου   αὐτοῦ,   ἀλλὰ   καὶ   τῆς   ἀναστάσεως   ἐσόμεθα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G4854 σύμφυτοι planterad tillsammans united A-NPM
G1096 γεγόναμεν vara, ske, bli, bli gjort, komma we have become V-2RAI-1P
G3588 τῷ denna, denne in the T-DSN
G3667 ὁμοιώματι avbild, förebild, skepnad likeness N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2288 θανάτου död death N-GSM
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G0235 ἀλλὰ men certainly CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G0386 ἀναστάσεως uppståndelse, uppstå igen, uppstå till liv resurrection N-GSF
G1510 ἐσόμεθα· är we will be; V-FDI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.