Romarbrevet 6:4

Vi begravdes tillsammans med honom genom dopet till döden, för att också vi – på samma sätt som den Smorde (Messias, Kristus) uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet – ska vandra på ett nytt sätt (leva ett nytt liv med en högre kvalitet och standard).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

συνετάφημεν   οὖν   αὐτῷ   διὰ   τοῦ   βαπτίσματος   εἰς   τὸν   θάνατον,   ἵνα   ὥσπερ   ἠγέρθη   Χριστὸς   ἐκ   νεκρῶν   διὰ   τῆς   δόξης   τοῦ   πατρός,   οὕτως   καὶ   ἡμεῖς   ἐν   καινότητι   ζωῆς   περιπατήσωμεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4916 συνετάφημεν begravas tillsammans We were buried V-2API-1P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det with Him P-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G0908 βαπτίσματος dop baptism N-GSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2288 θάνατον, död death, N-ASM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G5618 ὥσπερ på samma sätt som just as CONJ
G1453 ἠγέρθη vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka was raised up V-API-3S
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3962 πατρός, fader Father, N-GSM
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G2538 καινότητι nytt newness N-DSF
G2222 ζωῆς liv, livstid of life N-GSF
G4043 περιπατήσωμεν. may walk. V-AAS-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.