Romarbrevet 6:23

Syndens lön [plural]
    är död [evig död i kontrast till evigt liv],
men Guds gåva
    är evigt liv i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, vår Herre.

[Det grekiska ordet för lön, opsonion, kommer från optos – dvs. grillad eller halstrad mat. En soldats dagslön bestod ofta till stor del av matransoner. Eftersom lön står i plural är det inte bara den slutgiltiga döden som åsyftas, utan även den förstämning och skugga som synden kastar över var dag i denna tidsålder. Soldatens lön var generellt låg, så en friare tolkning skulle kunna uttrycka att syndens usla lön enbart för med sig död. Andra ställen där lön nämns är bl.a. Luk 3:14; 1 Kor 9:7; 2 Kor 11:8.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τὰ   γὰρ   ὀψώνια   τῆς   ἁμαρτίας   θάνατος,   τὸ   δὲ   χάρισμα   τοῦ   θεοῦ   ζωὴ   αἰώνιος   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   τῷ   κυρίῳ   ἡμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὰ denna, denne The T-NPN
G1063 γὰρ för for CONJ
G3800 ὀψώνια lön, bekostnad wages N-NPN
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας synder of sin N-GSF
G2288 θάνατος, död [is] death; N-NSM
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G5486 χάρισμα gåva the gift N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2222 ζωὴ liv, livstid life N-NSF
G0166 αἰώνιος evig eternal A-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G1473 ἡμῶν.¶ jag, mig, min, mitt of us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.