Romarbrevet 6:21

Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i död.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τίνα   οὖν   καρπὸν   εἴχετε   τότε,   ἐφ᾽   οἷς   νῦν   ἐπαισχύνεσθε;   τὸ   γὰρ   τέλος   ἐκείνων   θάνατος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίνα vad, vilken, vem What I-ASM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G2192 εἴχετε ha, vara, behöva had you V-IAI-2P
G5119 τότε, då, vid den tiden then ADV
G1909 ἐφ᾽ på, i, till in the [things] PREP
G3739 οἷς vem of which R-DPN
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G1870 ἐπαισχύνεσθε; skämmas you are ashamed? V-PNI-2P
G3588 τὸ denna, denne The T-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G5056 τέλος slutet end N-NSN
G1565 ἐκείνων den of those things D-GPM
G2288 θάνατος. död [is] death. N-NSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.