Romarbrevet 6:21

Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över, eftersom det slutar i död.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

τίνα   οὖν   καρπὸν   εἴχετε   τότε,   ἐφ᾽   οἷς   νῦν   ἐπαισχύνεσθε;   τὸ   γὰρ   τέλος   ἐκείνων   θάνατος.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 14 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίνα (tis)
vad, vilken, vem What
Frågande pron. Frågande/Obestämt pronomen
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
I-ASM
G3767 οὖν (oun)
därför, alltså, då, följaktligen... therefore
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2590 καρπὸν (karpos)
frukt fruit
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G2192 εἴχετε (echo)
ha, vara, behöva had you
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-IAI-2P
G5119 τότε, (tote)
då, vid den tiden then
Adverb Adverb
ADV
G1909 ἐφ᾽ (epi)
på, i, till in the [things]
Preposition Preposition
PREP
G3739 οἷς (hos, he, ho)
vem of which
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Plur. Neutral Dativ Plural Neutral
R-DPN
G3568 νῦν (nun)
nu, från och med nu now
Adverb Adverb
ADV
G1870 ἐπαισχύνεσθε; (epaischunomai)
skämmas you are ashamed?
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Plur. andra person Plural
V-PNI-2P
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne The
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5056 τέλος (telos)
slutet end
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G1565 ἐκείνων (ekeinos)
den of those things
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
D-GPM
G2288 θάνατος. (thanatos)
död [is] death.
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)