Romarbrevet 6:2

Absolut inte!

Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   γένοιτο.   οἵτινες   ἀπεθάνομεν   τῇ   ἁμαρτίᾳ,   πῶς   ἔτι   ζήσομεν   ἐν   αὐτῇ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Never PRT-N
G1096 γένοιτο. vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be! V-2ADO-3S
G3748 οἵτινες som, vilken Who R-NPM
G0599 ἀπεθάνομεν dö, omkomma, vara död, döende we died V-2AAI-1P
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0266 ἁμαρτίᾳ, synder to sin, N-DSF
G4459 πῶς hur how PRT-I
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare still ADV
G2198 ζήσομεν leva, levande will we live V-FAI-1P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G0846 αὐτῇ; honom, dem, henne, den, det it? P-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.