Romarbrevet 6:18

Ni har blivit befriade från synd och blivit slavar till rättfärdighet.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἐλευθερωθέντες   δὲ   ἀπὸ   τῆς   ἁμαρτίας   ἐδουλώθητε   τῇ   δικαιοσύνῃ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1659 Ἐλευθερωθέντες göra fri, befria Having been set free V-APP-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας synder sin, N-GSF
G1402 ἐδουλώθητε göra till slav, blivit slav, vara under slaveri you have become slaves V-API-2P
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G1343 δικαιοσύνῃ.¶ rättfärdighet to righteousness. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.