Romarbrevet 6:13

Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som ett vapen för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som vapen för rättfärdigheten.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μηδὲ   παριστάνετε   τὰ   μέλη   ὑμῶν   ὅπλα   ἀδικίας   τῇ   ἁμαρτίᾳ,   ἀλλὰ   παραστήσατε   ἑαυτοὺς   τῷ   θεῷ   ὡσεὶ   ἐκ   νεκρῶν   ζῶντας   καὶ   τὰ   μέλη   ὑμῶν   ὅπλα   δικαιοσύνης   τῷ   θεῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än Neither CONJ-N
G3936 παριστάνετε stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa do yield V-PAM-2P
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3196 μέλη lem, kroppsdel, kropp members N-APN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3696 ὅπλα vapen, redskap, vapenrustning [as] instruments N-APN
G0093 ἀδικίας orättfärdighet of unrighteousness N-GSF
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0266 ἁμαρτίᾳ, synder to sin, N-DSF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3936 παραστήσατε stå bredvid, genast ge, bära fram, ställa do yield V-2AAM-2P
G1438 ἑαυτοὺς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras yourselves F-2APM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ Gud to God, N-DSM
G5616 ὡσεὶ liksom as CONJ
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G2198 ζῶντας leva, levande living, V-PAP-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3196 μέλη lem, kroppsdel, kropp members N-APN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G3696 ὅπλα vapen, redskap, vapenrustning [as] instruments N-APN
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet of righteousness N-GSF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ. Gud to God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.