Romarbrevet 6:10

För den död han dog var en död från synden en gång för alla, och det liv han lever, det lever han för Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃ   γὰρ   ἀπέθανεν,   τῇ   ἁμαρτίᾳ   ἀπέθανεν   ἐφάπαξ·   ὃ   δὲ   ζῇ,   ζῇ   τῷ   θεῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 vem That which R-ASN
G1063 γὰρ för for CONJ
G0599 ἀπέθανεν, dö, omkomma, vara död, döende He died, V-2AAI-3S
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G0266 ἁμαρτίᾳ synder to sin N-DSF
G0599 ἀπέθανεν dö, omkomma, vara död, döende He died V-2AAI-3S
G2178 ἐφάπαξ· en gång för alla, på samma gång once for all; ADV
G3739 vem that which R-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2198 ζῇ, leva, levande He lives, V-PAI-3S
G2198 ζῇ leva, levande He lives V-PAI-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ. Gud to God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.