Romarbrevet 5:9

När vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer (hur mycket säkrare) ska vi inte genom honom bli frälsta (räddade) undan straffdomen [Guds vrede mot synden].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πολλῷ   οὖν   μᾶλλον   δικαιωθέντες   νῦν   ἐν   τῷ   αἵματι   αὐτοῦ   σωθησόμεθα   δι᾽   αὐτοῦ   ἀπὸ   τῆς   ὀργῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4183 πολλῷ många, stor Much A-DSN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more, ADV
G1344 δικαιωθέντες fått rätt, frias, förklaras rättfärdig having been justified V-APP-NPM
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom by PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G0129 αἵματι blod blood N-DSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G4982 σωθησόμεθα frälsa, hela we will be saved V-FPI-1P
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför by PREP
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det Him P-GSM
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G3709 ὀργῆς.¶ vredesdomen, vrede wrath! N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.