Romarbrevet 5:8

Men Gud demonstrerar (visar, bevisar) [gång på gång] sin egen kärlek [den rättfärdiga, osjälviska och utgivande kärleken] för oss genom att den Smorde (Messias, Kristus) dog för oss medan vi ännu var syndare.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

συνίστησιν   δὲ   τὴν   ἑαυτοῦ   ἀγάπην   εἰς   ἡμᾶς   ὁ   θεός,   ὅτι   ἔτι   ἁμαρτωλῶν   ὄντων   ἡμῶν   Χριστὸς   ὑπὲρ   ἡμῶν   ἀπέθανεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4921 συνίστησιν rekommendera, hålla med Demonstrates V-PAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras His own F-3GSM
G0026 ἀγάπην kärlek love N-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεός, Gud God, N-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare still ADV
G0268 ἁμαρτωλῶν syndare, syndfull sinners A-GPM
G1510 ὄντων är when being V-PAP-GPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt we, P-1GP
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ N-NSM-T
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt us P-1GP
G0599 ἀπέθανεν. dö, omkomma, vara död, döende died. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.