Romarbrevet 5:7

Det är sällsynt (knappast) att någon vill dö för en rättfärdig – kanske vågar någon dö för den som är god [den som har ett generöst hjärta, är ärofylld på alla sätt].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μόλις   γὰρ   ὑπὲρ   δικαίου   τις   ἀποθανεῖται,   ὑπὲρ   γὰρ   τοῦ   ἀγαθοῦ   τάχα   τις   καὶ   τολμᾷ   ἀποθανεῖν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3433 μόλις knapp Rarely ADV
G1063 γὰρ för indeed CONJ
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1342 δικαίου rättfärdig a righteous [man] A-GSM
G5100 τις något, någon, några anyone X-NSM
G0599 ἀποθανεῖται, dö, omkomma, vara död, döende will die; V-FDI-3S
G5228 ὑπὲρ för on behalf of PREP
G1063 γὰρ för though CONJ
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G0018 ἀγαθοῦ god, glädjefylld good [man], A-GSM
G5029 τάχα kanske perhaps ADV
G5100 τις något, någon, några someone X-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G5111 τολμᾷ våga, ha mod would dare V-PAI-3S
G0599 ἀποθανεῖν· dö, omkomma, vara död, döende to die. V-2AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.