Romarbrevet 5:6

För medan vi fortfarande var svaga (utan styrka; helt oförmögna att hjälpa oss själva), dog den Smorde (Messias, Kristus) i [precis] rätt tid (när tiden var inne) för de ogudaktiga (gudlösa; som saknar respekt och vördnad för Gud).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἔτι   γὰρ   Χριστὸς   ὄντων   ἡμῶν   ἀσθενῶν   ἀσθενῶν   κατὰ   καιρὸν   ὑπὲρ   ἀσεβῶν   ἀπέθανεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare Yet ADV
G1063 γὰρ för for CONJ
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus Christ, N-NSM-T
G1510 ὄντων är being V-PAP-GPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G0772 ἀσθενῶν svag, sjuk without strength A-GPM
G0772 ἀσθενῶν svag, sjuk without strength A-GPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G2540 καιρὸν tid, rätt tid, tillfälle [the] right time, N-ASM
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G0765 ἀσεβῶν ogudaktiga [the] ungodly A-GPM
G0599 ἀπέθανεν· dö, omkomma, vara död, döende died. V-2AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.