Romarbrevet 5:5

Ett sådant hopp gör oss inte besvikna (skämmer aldrig ut oss), för Guds kärlek [som är rättfärdig, osjälvisk och utgivande] har blivit utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som gavs åt oss.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   δὲ   ἐλπὶς   οὐ   καταισχύνει,   ὅτι   ἡ   ἀγάπη   τοῦ   θεοῦ   ἐκκέχυται   ἐν   ταῖς   καρδίαις   ἡμῶν   διὰ   πνεύματος   ἁγίου   τοῦ   δοθέντος   ἡμῖν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G1680 ἐλπὶς hopp, tro hope N-NSF
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2617 καταισχύνει, skämmas, förödmjuka, vanära does make [us] ashamed, V-PAI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0026 ἀγάπη kärlek love N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G1632 ἐκκέχυται rinner ut, spilla, spilla ut, rinna ut, utgjuta has been poured out V-RPI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom into PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G2588 καρδίαις hjärta, brustet hjärta hearts N-DPF
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G4151 πνεύματος Ande [the] Spirit N-GSN
G0040 ἁγίου helig Holy, A-GSN
G3588 τοῦ denna, denne the [One] T-GSN
G1325 δοθέντος ge, få having been given V-APP-GSN
G1473 ἡμῖν. jag, mig, min, mitt to us. P-1DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.