Romarbrevet 5:4

och uthålligheten
    [ger en beprövad] karaktär (bevis på äkthet; prov på fasthet),
och karaktär
    [ger] hopp [om Guds härlighet].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   δὲ   ὑπομονὴ   δοκιμήν,   ἡ   δὲ   δοκιμὴ   ἐλπίδα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även And CONJ
G5281 ὑπομονὴ uthållighet, tålamod perseverance, N-NSF
G1382 δοκιμήν, prov, beprövad, prövning character; N-ASF
G3588 denna, denne T-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även and CONJ
G1382 δοκιμὴ prov, beprövad, prövning character, N-NSF
G1680 ἐλπίδα· hopp, tro hope. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.