Romarbrevet 5:2

genom vilken vi också fått tillträde i tron till den nåd (favör) vi står (har stått) [stadigt] i – och vi gläder oss (jublar; är stolta; håller huvudet högt) över Guds härlighets hopp [i förväntan att få uppleva och glädja sig i Guds härlighet].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

δι᾽   οὗ   καὶ   τὴν   προσαγωγὴν   ἐσχήκαμεν   τῇ   πίστει   εἰς   τὴν   χάριν   ταύτην   ἐν   ᾗ   ἑστήκαμεν,   καὶ   καυχώμεθα   ἐπ᾽   ἐλπίδι   τῆς   δόξης   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G3739 οὗ vem whom R-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G4318 προσαγωγὴν tillträde access N-ASF
G2192 ἐσχήκαμεν ha, vara, behöva we have had V-RAI-1P
G3588 τῇ denna, denne T-DSF
G4102 πίστει tro, tillit by faith N-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G5485 χάριν nåd grace N-ASF
G3778 ταύτην detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3739 vem which R-DSF
G2476 ἑστήκαμεν, stå, ställa, bli avgjort, stå still we have stood; V-RAI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2744 καυχώμεθα beröm, glädje we boast V-PNI-1P
G1909 ἐπ᾽ på, i, till in PREP
G1680 ἐλπίδι hopp, tro hope N-DSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, prakt, heder glory N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.