Romarbrevet 5:17

Om en enda mans överträdelse betydde
    att döden började regera (utöva konungsligt envälde) genom denne ende,
hur mycket mer ska inte de som blir rättfärdiga
    genom att ta emot nådens överflödande rika gåva
    få regera i livet,
        tack vare en enda,
    Jesus den Smorde (Messias, Kristus).


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

Εἰ   γὰρ   τῷ   τοῦ   ἑνὸς   παραπτώματι   ὁ   θάνατος   ἐβασίλευσεν   διὰ   τοῦ   ἑνός,   πολλῷ   μᾶλλον   οἱ   τὴν   περισσείαν   τῆς   χάριτος   καὶ   τῆς   δωρεᾶς   τῆς   δικαιοσύνης   λαμβάνοντες   ἐν   ζωῇ   βασιλεύσουσιν   διὰ   τοῦ   ἑνὸς   Ἰησοῦ   Χριστοῦ.¶  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 33 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G1063 γὰρ (gar)
för for,
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne by the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G1520 ἑνὸς (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G3900 παραπτώματι (paraptoma)
överträdelse trespass,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G3588 (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G2288 θάνατος (thanatos)
död death
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G0936 ἐβασίλευσεν (basileuo)
regera reigned
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-AAI-3S
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G1520 ἑνός, (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G4183 πολλῷ (polus)
många, mycket, stor how much
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
A-DSN
G3123 μᾶλλον (mallon)
mer, hellre, i stället more
Adverb Adverb
ADV
G3588 οἱ (ho, he)
denna, denne those
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
T-NPM
G3588 τὴν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
T-ASF
G4050 περισσείαν (perisseia)
överflöd abundance
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Feminin
N-ASF
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G5485 χάριτος (charis)
nåd, favör, välbehag, gåva of grace,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne of the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1431 δωρεᾶς (dorea)
gåva gift
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G1343 δικαιοσύνης (dikaiosune)
rättfärdighet of righteousness
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2983 λαμβάνοντες (lambano)
få, ta emot, välkomna, ta receiving,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Particip Närvarande Aktiv Particip
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
V-PAP-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G2222 ζωῇ (zoe)
liv, livstid life
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G0936 βασιλεύσουσιν (basileuo)
regera will reign
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-FAI-3P
G1223 διὰ (dia)
genom, för, med, därför through
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G1520 ἑνὸς (heis)
en one,
Adjektiv Adjektiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
A-GSM
G2424 Ἰησοῦ (Iesous)
Jesus Jesus
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Person Person
N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ.¶ (Christos)
den Smorde, Kristus Christ!
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
Titel Titel
N-GSM-T

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)