Romarbrevet 5:16

Gåvan kom inte heller som följd av en endas synd.
Domen kom genom en enda
    och fick påföljden av fördömelse (straff som följd av en juridisk dom).
Den fria gåvan däremot kom efter mångas överträdelser
    och ledde till rättfärdighet (frikännande, ett liv som resulterar i rättfärdiga handlingar).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐχ   ὡς   δι᾽   ἑνὸς   ἁμαρτήσαντος   τὸ   δώρημα·   τὸ   μὲν   γὰρ   κρίμα   ἐξ   ἑνὸς   εἰς   κατάκριμα,   τὸ   δὲ   χάρισμα   ἐκ   πολλῶν   παραπτωμάτων   εἰς   δικαίωμα.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3756 οὐχ inte [is] not PRT-N
G5613 ὡς som as CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G1520 ἑνὸς en one A-GSM
G0264 ἁμαρτήσαντος synda having sinned, V-AAP-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G1434 δώρημα· gåva gift. N-NSN
G3588 τὸ denna, denne That T-NSN
G3303 μὲν indeed PRT
G1063 γὰρ för for CONJ
G2917 κρίμα dom judgment [was], N-NSN
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G1520 ἑνὸς en one A-GSN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot [was] unto PREP
G2631 κατάκριμα, fördömelse condemnation; N-ASN
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G5486 χάρισμα gåva the gift N-NSN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på [is] out of PREP
G4183 πολλῶν många, stor many A-GPN
G3900 παραπτωμάτων överträdelse trespasses, N-GPN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G1345 δικαίωμα.¶ rättfärdiga , rättvisa, frikännande justification. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.