Romarbrevet 5:15

[Nu följer sex jämförelser mellan resultatet av Adams överträdelse och resultatet av den upprättelse som Jesus ger.]

Överträdelsen (syndafallet) kan inte jämföras med den fria gåvan (gr. charisma).
    [Adams fall är oproportionerligt litet i jämförelse med Guds stora nåd.]
För om de många [alla] dog genom en endas överträdelse (synd; snedsteg, fall),
    hur mycket mer har Guds nåd och den fria gåvan,
        genom en man, Jesus den Smorde (Messias, Kristus),
    på ett överflödande sätt kommit till många.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   οὐχ   ὡς   τὸ   παράπτωμα   οὕτως   καὶ   τὸ   χάρισμα.   εἰ   γὰρ   τῷ   τοῦ   ἑνὸς   παραπτώματι   οἱ   πολλοὶ   ἀπέθανον,   πολλῷ   μᾶλλον   ἡ   χάρις   τοῦ   θεοῦ   καὶ   ἡ   δωρεὰ   ἐν   χάριτι   τῇ   τοῦ   ἑνὸς   ἀνθρώπου   Ἰησοῦ   Χριστοῦ   εἰς   τοὺς   πολλοὺς   ἐπερίσσευσεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G3756 οὐχ inte [is] not PRT-N
G5613 ὡς som like CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G3900 παράπτωμα överträdelse trespass N-NSN
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5486 χάρισμα. gåva gift. N-NSN
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 τῷ denna, denne by the T-DSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1520 ἑνὸς en one A-GSM
G3900 παραπτώματι överträdelse trespass, N-DSN
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G4183 πολλοὶ många, stor many A-NPM
G0599 ἀπέθανον, dö, omkomma, vara död, döende died, V-2AAI-3P
G4183 πολλῷ många, stor how much A-DSN
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället more ADV
G3588 denna, denne the T-NSF
G5485 χάρις nåd grace N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1431 δωρεὰ gåva gift N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5485 χάριτι nåd grace N-DSF
G3588 τῇ denna, denne which [is] T-DSF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G1520 ἑνὸς en one A-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man, N-GSM
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-GSM-P
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus Christ, N-GSM-T
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G4183 πολλοὺς många, stor many A-APM
G4052 ἐπερίσσευσεν. överträffa, överflöda did abound! V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.