Romarbrevet 5:13

Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄχρι   γὰρ   νόμου   ἁμαρτία   ἦν   ἐν   κόσμῳ,   ἁμαρτία   δὲ   οὐκ   ἐλλογεῖται   μὴ   ὄντος   νόμου·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0891 ἄχρι fram tills, till, Until PREP
G1063 γὰρ för for CONJ
G3551 νόμου lag [the] law, N-GSM
G0266 ἁμαρτία synder sin N-NSF
G1510 ἦν är was V-IAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G2889 κόσμῳ, värld world; N-DSM
G0266 ἁμαρτία synder sin N-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1677 ἐλλογεῖται tillräkna is imputed, V-PPI-3S
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 ὄντος är there being V-PAP-GSM
G3551 νόμου· lag law. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.