Romarbrevet 5:12

Därför [som en kontrast till hur Jesus försonat världen], kom synden in i världen genom en enda människa [Adam, se 1 Mos 3], och genom synden [den fysiska] döden. På så sätt nådde döden alla människor, eftersom alla hade syndat.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Διὰ   τοῦτο   ὥσπερ   δι᾽   ἑνὸς   ἀνθρώπου   ἡ   ἁμαρτία   εἰς   τὸν   κόσμον   εἰσῆλθεν   καὶ   διὰ   τῆς   ἁμαρτίας   ὁ   θάνατος,   καὶ   οὕτως   εἰς   πάντας   ἀνθρώπους   ὁ   θάνατος   διῆλθεν,   ἐφ᾽   ᾧ   πάντες   ἥμαρτον·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 Διὰ genom, för, med, därför Because of PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this, D-ASN
G5618 ὥσπερ på samma sätt som just as CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför through PREP
G1520 ἑνὸς en one A-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man N-GSM
G3588 denna, denne T-NSF
G0266 ἁμαρτία syndig handling, synd sin N-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world N-ASM
G1525 εἰσῆλθεν komma entered, V-2AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd sin, N-GSF
G3588 denna, denne T-NSM
G2288 θάνατος, död death; N-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt thus ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3956 πάντας alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APM
G0444 ἀνθρώπους människa men N-APM
G3588 denna, denne T-NSM
G2288 θάνατος död death N-NSM
G1330 διῆλθεν, vandra, komma, passera, passera genom, tränga igenom, gå passed, V-2AAI-3S
G1909 ἐφ᾽ på, i, till for PREP
G3739 vem that R-DSN
G3956 πάντες alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-NPM
G0264 ἥμαρτον· synda sinned. V-2AAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.