Romarbrevet 4:9

Gäller den "saligprisningen" [som David skrev om] bara de omskurna [judarna] eller även de oomskurna [hedningarna]?

Vi säger ju att Abraham fick tron tillräknad som rättfärdighet.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὁ   μακαρισμὸς   οὖν   οὗτος   ἐπὶ   τὴν   περιτομὴν   ἢ   καὶ   ἐπὶ   τὴν   ἀκροβυστίαν;   λέγομεν   γάρ   ὅτι·   ἐλογίσθη   τῷ   Ἀβραὰμ   ἡ   πίστις   εἰς   δικαιοσύνην.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne [Is] the T-NSM
G3108 μακαρισμὸς saligprisning blessing N-NSM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3778 οὗτος detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G4061 περιτομὴν omskärelse circumcision, N-ASF
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1909 ἐπὶ på, i, till on PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0203 ἀκροβυστίαν; omskärelse uncircumcision? N-ASF
G3004 λέγομεν sa, säga, tala, kalla We are saying V-PAI-1P
G1063 γάρ för for CONJ
G3754 ὅτι· att, eftersom that CONJ
G3049 ἐλογίσθη mena, tillräkna, räkna, se som was credited V-API-3S
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0011 Ἀβραὰμ Abraham to Abraham N-DSM-P
G3588 denna, denne the T-NSF
G4102 πίστις tro, tillit faith N-NSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot as PREP
G1343 δικαιοσύνην. rättfärdighet righteousness. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.