Romarbrevet 4:7

Saliga (lyckliga, välsignade) är de som fått sina brott förlåtna,
    sina synder övertäckta.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μακάριοι   ὧν   ἀφέθησαν   αἱ   ἀνομίαι   καὶ   ὧν   ἐπεκαλύφθησαν   αἱ   ἁμαρτίαι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3107 μακάριοι Salig Blessed [are] A-NPM
G3739 ὧν vem they of whom R-GPM
G0863 ἀφέθησαν lämna, förlåta, tillåt, försaka are forgiven V-API-3P
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G0458 ἀνομίαι ondska, missgärning, brott, ogärningsmän lawless deeds, N-NPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 ὧν vem of whom R-GPM
G1943 ἐπεκαλύφθησαν övertäcka are covered V-API-3P
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G0266 ἁμαρτίαι· synder sins; N-NPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.