Romarbrevet 4:6

Därför uttalar också David sin välsignelse (saligprisning) över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καθάπερ   καὶ   Δαυὶδ   λέγει   τὸν   μακαρισμὸν   τοῦ   ἀνθρώπου   ᾧ   ὁ   θεὸς   λογίζεται   δικαιοσύνην   χωρὶς   ἔργων·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2509 καθάπερ som, liksom just as CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1138 Δαυὶδ David David N-NSM-P
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla declares V-PAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3108 μακαρισμὸν saligprisning blessedness N-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man N-GSM
G3739 vem to whom R-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3049 λογίζεται mena, tillräkna, räkna, se som credits V-PNI-3S
G1343 δικαιοσύνην rättfärdighet righteousness N-ASF
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G2041 ἔργων· gärning, handling works: N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.