Romarbrevet 4:4

[Låt oss ta ett exempel.] Den som arbetar (gör gärningar), får han lön som en fri gåva [eller som betalning för sitt arbete]? Det är ju inte nåd (en fri gåva) utan som förtjänst [på grund av gärningarna].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τῷ   δὲ   ἐργαζομένῳ   ὁ   μισθὸς   οὐ   λογίζεται   κατὰ   χάριν   ἀλλὰ   κατὰ   τό   ὀφείλημα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τῷ denna, denne To the [one] T-DSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2038 ἐργαζομένῳ arbeta, göra, tjänstgöra, göra affärer working, V-PNP-DSM
G3588 denna, denne the T-NSM
G3408 μισθὸς lön reward N-NSM
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3049 λογίζεται mena, tillräkna, räkna, se som is reckoned V-PNI-3S
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G5485 χάριν nåd grace, N-ASF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τό denna, denne T-ASN
G3783 ὀφείλημα· förtjänst debt. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.