Romarbrevet 4:3

För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud [på Guds löften],
    och det räknades honom till rättfärdighet. [1 Mos 15:6]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τί   γὰρ   ἡ   γραφὴ   λέγει;   ἐπίστευσεν   δὲ   Ἀβραὰμ   τῷ   θεῷ,   καὶ   ἐλογίσθη   αὐτῷ   εἰς   δικαιοσύνην.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τί vad, vilken, vem What I-ASN
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture N-NSF
G3004 λέγει; sa, säga, tala, kalla says? V-PAI-3S
G4100 ἐπίστευσεν att tro Believed V-AAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G0011 Ἀβραὰμ Abraham Abraham N-NSM-P
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ, Gud in God, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3049 ἐλογίσθη mena, tillräkna, räkna, se som it was reckoned V-API-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G1343 δικαιοσύνην. rättfärdighet righteousness.” N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.