Romarbrevet 4:25

han som utlämnades för våra överträdelsers skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

[Genom alla tider, både i Gamla och Nya testamentet, finns det bara ett sätt man kan bli frälst på – omvändelse och tro. Det var så Abraham blev rättfärdig – genom att i tro blicka framåt på Frälsaren – och det är så vi blir frälsta i dag genom att se tillbaka på vad Jesus gjorde på korset.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   παρεδόθη   διὰ   τὰ   παραπτώματα   ἡμῶν   καὶ   ἠγέρθη   διὰ   τὴν   δικαίωσιν   ἡμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem who R-NSM
G3860 παρεδόθη överlämna was delivered over V-API-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför for PREP
G3588 τὰ denna, denne the T-APN
G3900 παραπτώματα överträdelse trespasses N-APN
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1453 ἠγέρθη vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka was raised V-API-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför for PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1347 δικαίωσιν rättfärdiggörelse justification N-ASF
G1473 ἡμῶν.¶ jag, mig, min, mitt of us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.