Romarbrevet 4:23

Men dessa ord "räknades honom till rättfärdighet" skrevs inte bara för hans skull,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐκ   ἐγράφη   δὲ   δι᾽   αὐτὸν   μόνον   ὅτι   ἐλογίσθη   αὐτῷ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐκ inte Not PRT-N
G1125 ἐγράφη skriva it was written V-2API-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför on account of PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3441 μόνον endast, ensam alone A-ASM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3049 ἐλογίσθη mena, tillräkna, räkna, se som it was credited V-API-3S
G0846 αὐτῷ, honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.