Romarbrevet 4:22

Därför räknades det honom till rättfärdighet. [1 Mos 15:6]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διὸ   καὶ   ἐλογίσθη   αὐτῷ   εἰς   δικαιοσύνην.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1352 διὸ varför, därför, av vilken orsak Therefore CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3049 ἐλογίσθη mena, tillräkna, räkna, se som it was credited V-API-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G1343 δικαιοσύνην.¶ rättfärdighet righteousness.” N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.