Romarbrevet 4:21

Han var helt övertygad (fylld av tro) att det Gud hade lovat, det var han också mäktig att göra.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   πληροφορηθεὶς   ὅτι   ὃ   ἐπήγγελται   δυνατός   ἐστιν   καὶ   ποιῆσαι·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4135 πληροφορηθεὶς vara övertygad having been fully assured V-APP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3739 vem what R-ASN
G1861 ἐπήγγελται lova, bekänna sig till, ge löfte He has promised, V-RNI-3S
G1415 δυνατός möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft able A-NSM
G1510 ἐστιν är He is V-PAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4160 ποιῆσαι· göra to do. V-AAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.