Romarbrevet 4:2

Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av. Dock inte inför Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   Ἀβραὰμ   ἐξ   ἔργων   ἐδικαιώθη,   ἔχει   καύχημα   ἀλλ᾽   οὐ   πρὸς   τὸν   θεόν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G0011 Ἀβραὰμ Abraham Abraham N-NSM-P
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på by PREP
G2041 ἔργων gärning, handling works N-GPN
G1344 ἐδικαιώθη, fått rätt, frias, förklaras rättfärdig was justified, V-API-3S
G2192 ἔχει ha, vara, behöva he has V-PAI-3S
G2745 καύχημα berömmelse, stolthet ground of boasting, N-ASN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4314 πρὸς till toward PREP
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεόν. Gud God. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.