Romarbrevet 4:19

Han lät sig inte försvagas i tro när han såg (betraktade) hur hans egen kropp var så gott som död, han var ju omkring hundra år gammal, och att Saras moderliv var dött.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   μὴ   ἀσθενήσας   τῇ   πίστει   οὐ   κατενόησεν   τὸ   ἑαυτοῦ   σῶμα   ἤδη   νενεκρωμένον,   ἑκατονταετής   που   ὑπάρχων,   καὶ   τὴν   νέκρωσιν   τῆς   μήτρας   Σάρρας,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G0770 ἀσθενήσας vara svag, vara sjuk, having become weak V-AAP-NSM
G3588 τῇ denna, denne in the T-DSF
G4102 πίστει tro, tillit faith, N-DSF
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2657 κατενόησεν Ge akt på, skåda, märka, se efter he considered V-AAI-3S
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras his own F-3GSM
G4983 σῶμα kropp body N-ASN
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu already ADV
G3499 νενεκρωμένον, vara död, döda expired, V-RPP-ASN
G1541 ἑκατονταετής hundra år gammal a hundred years old A-NSM
G4225 που omkring about ADV
G5225 ὑπάρχων, finns, bli ägd, börja under being, V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3500 νέκρωσιν såsom död, död lifelessness N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G3388 μήτρας moderlivet womb N-GSF
G4564 Σάρρας, Sara of Sarah. N-GSF-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.