Romarbrevet 4:18

Där inget hopp fanns [där mänskligt sett allt hopp var ute] hoppades och trodde Abraham att han skulle bli "en far för många folk" [1 Mos 17:5], eftersom det var sagt: "Så [enormt talrika] ska dina ättlingar bli" [1 Mos 15:5].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃς   παρ᾽   ἐλπίδα   ἐπ᾽   ἐλπίδι   ἐπίστευσεν   εἰς   τὸ   γενέσθαι   αὐτὸν   πατέρα   πολλῶν   ἐθνῶν   κατὰ   τὸ   εἰρημένον·   οὕτως   ἔσται   τὸ   σπέρμα   σου·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὃς vem who R-NSM
G3844 παρ᾽ av, för, från, på against PREP
G1680 ἐλπίδα hopp, tro hope, N-ASF
G1909 ἐπ᾽ på, i, till in PREP
G1680 ἐλπίδι hopp, tro hope N-DSF
G4100 ἐπίστευσεν att tro believed, V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1096 γενέσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma to become V-2ADN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3962 πατέρα fader [the] father N-ASM
G4183 πολλῶν många, stor of many A-GPN
G1484 ἐθνῶν hedning, folk, nations, N-GPN
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸ denna, denne that T-ASN
G2036 εἰρημένον· säga, tala, bud spoken, V-RPP-ASN
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt So ADV
G1510 ἔσται är will be V-FDI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4690 σπέρμα frö, avkomma offspring N-NSN
G4771 σου· du, ni, er of you.” P-2GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.