Romarbrevet 4:16

Därför heter det "av tro", för att det ska vara av nåd och för att löftet ska stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διὰ   τοῦτο   ἐκ   πίστεως,   ἵνα   κατὰ   χάριν,   εἰς   τὸ   εἶναι   βεβαίαν   τὴν   ἐπαγγελίαν   παντὶ   τῷ   σπέρματι,   οὐ   τῷ   ἐκ   τοῦ   νόμου   μόνον   ἀλλὰ   καὶ   τῷ   ἐκ   πίστεως   Ἀβραάμ,   ὅς   ἐστιν   πατὴρ   πάντων   ἡμῶν  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1223 διὰ genom, för, med, därför Therefore PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de it [is] D-ASN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4102 πίστεως, tro, tillit faith, N-GSF
G2443 ἵνα för att, till that [it may be] CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G5485 χάριν, nåd grace, N-ASF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G0949 βεβαίαν stå fast, hålla fast sure A-ASF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1860 ἐπαγγελίαν löfte promise N-ASF
G3956 παντὶ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter to all A-DSN
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4690 σπέρματι, frö, avkomma seed, N-DSN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3588 τῷ denna, denne to that T-DSN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lag law N-GSM
G3441 μόνον endast, ensam only, A-ASN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τῷ denna, denne to that T-DSN
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of [the] PREP
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G0011 Ἀβραάμ, Abraham of Abraham, N-GSM-P
G3739 ὅς vem who R-NSM
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3962 πατὴρ fader [the] father N-NSM
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GPM
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us — P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.