Romarbrevet 4:15

Lagen framkallar ju vrede. Men där ingen [känd] lag finns, där finns inte heller någon överträdelse.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   γὰρ   νόμος   ὀργὴν   κατεργάζεται·   οὗ   δὲ   οὐκ   ἔστιν   νόμος,   οὐδὲ   παράβασις.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1063 γὰρ för For CONJ
G3551 νόμος lag law N-NSM
G3709 ὀργὴν vredesdomen, vrede wrath N-ASF
G2716 κατεργάζεται· arbeta, göra, förmåga brings; V-PNI-3S
G3757 οὗ där, vart where ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3756 οὐκ inte no PRT-N
G1510 ἔστιν är there is V-PAI-3S
G3551 νόμος, lag law, N-NSM
G3761 οὐδὲ inte heller neither [is] CONJ-N
G3847 παράβασις. överträdelse transgression. N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.