Romarbrevet 4:13

Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   διὰ   νόμου   ἡ   ἐπαγγελία   τῷ   Ἀβραὰμ   ἢ   τῷ   σπέρματι   αὐτοῦ   τὸ   κληρονόμον   αὐτὸν   εἶναι   τοῦ   κόσμου   ἀλλὰ   διὰ   δικαιοσύνης   πίστεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3551 νόμου lag [the] Law N-GSM
G3588 denna, denne [was] the T-NSF
G1860 ἐπαγγελία löfte promise N-NSF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G0011 Ἀβραὰμ Abraham to Abraham N-DSM-P
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSN
G4690 σπέρματι frö, avkomma descendants N-DSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τὸ denna, denne that T-NSN
G2818 κληρονόμον arvinge heir N-ASM
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det he P-ASM
G1510 εἶναι är being V-PAN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2889 κόσμου värld [of the] world, N-GSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet [the] righteousness N-GSF
G4102 πίστεως. tro, tillit of faith. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.