Romarbrevet 4:11

Han fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet, och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   σημεῖον   ἔλαβεν   περιτομῆς,   σφραγῖδα   τῆς   δικαιοσύνης   τῆς   πίστεως   τῆς   ἐν   τῇ   ἀκροβυστίᾳ·   εἰς   τὸ   εἶναι   αὐτὸν   πατέρα   πάντων   τῶν   πιστευόντων   δι᾽   ἀκροβυστίας,   εἰς   τὸ   λογισθῆναι   καὶ   αὐτοῖς   τὴν   δικαιοσύνην,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G4592 σημεῖον tecken, mirakel [the] sign N-ASN
G2983 ἔλαβεν få, ta he received V-2AAI-3S
G4061 περιτομῆς, omskärelse of circumcision, N-GSF
G4973 σφραγῖδα sigill a seal N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet righteousness N-GSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4102 πίστεως tro, tillit faith N-GSF
G3588 τῆς denna, denne that [he had] T-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig [while] in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0203 ἀκροβυστίᾳ· omskärelse uncircumcision, N-DSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1510 εἶναι är to be V-PAN
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det him P-ASM
G3962 πατέρα fader father N-ASM
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter of all A-GPM
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G4100 πιστευόντων att tro believing, V-PAP-GPM
G1223 δι᾽ genom, för, med, därför in PREP
G0203 ἀκροβυστίας, omskärelse uncircumcision, N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G3049 λογισθῆναι mena, tillräkna, räkna, se som to be credited V-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1343 δικαιοσύνην, rättfärdighet righteousness, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.