Romarbrevet 3:16

Förödelse och elände råder på deras vägar,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

σύντριμμα   καὶ   ταλαιπωρία   ἐν   ταῖς   ὁδοῖς   αὐτῶν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4938 σύντριμμα förödelse ruin N-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5004 ταλαιπωρία elände misery N-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig [are] in PREP
G3588 ταῖς denna, denne the T-DPF
G3598 ὁδοῖς väg, vid väg, resa paths N-DPF
G0846 αὐτῶν· honom, dem, henne, den, det of them; P-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.