Romarbrevet 3:7

Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   ἡ   ἀλήθεια   τοῦ   θεοῦ   ἐν   τῷ   ἐμῷ   ψεύσματι   ἐπερίσσευσεν   εἰς   τὴν   δόξαν   αὐτοῦ,   τί   ἔτι   κἀγὼ   ὡς   ἁμαρτωλὸς   κρίνομαι;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0225 ἀλήθεια sanning truth N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G1699 ἐμῷ min, mitt, mina my S-1SDSN
G5582 ψεύσματι falskhet lie, N-DSN
G4052 ἐπερίσσευσεν överträffa, överflöda abounded V-AAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, prakt, heder glory N-ASF
G0846 αὐτοῦ, honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G2089 ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare still ADV
G2532+G1 κἀγὼ also I CONJ +P-1NS
G5613 ὡς som as CONJ
G0268 ἁμαρτωλὸς syndare, syndfull a sinner A-NSM
G2919 κρίνομαι; döma, gå till rätta am judged? V-PPI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.