Romarbrevet 3:6

Absolut inte!

Hur skulle Gud då kunna döma världen?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   γένοιτο·   ἐπεὶ   πῶς   κρινεῖ   ὁ   θεὸς   τὸν   κόσμον;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Never PRT-N
G1096 γένοιτο· vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be! V-2ADO-3S
G1893 ἐπεὶ därför att, eftersom, annars, för då, annan, när, eftersom, Otherwise, CONJ
G4459 πῶς hur how PRT-I
G2919 κρινεῖ döma, gå till rätta will judge V-FAI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον; värld world? N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.