Romarbrevet 3:4

Absolut inte!

Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, som det står skrivet [Ps 51:6]: För att du ska få rätt i dina ord
    och vinna när man går till rätta med dig (när du dömer).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

μὴ   γένοιτο.¶   Γινέσθω   δὲ   ὁ   θεὸς   ἀληθής,   πᾶς   δὲ   ἄνθρωπος   ψεύστης   καθὼς   γέγραπται·   ὅπως   ἂν   δικαιωθῇς   ἐν   τοῖς   λόγοις   σου   καὶ   νικήσεις   ἐν   τῷ   κρίνεσθαί   σε.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Never PRT-N
G1096 γένοιτο.¶ vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be! V-2ADO-3S
G1096 Γινέσθω vara, ske, bli, bli gjort, komma should it be V-PNM-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G0227 ἀληθής, sann, sannfärdig true, A-NSM
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every A-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G0444 ἄνθρωπος människa man N-NSM
G5583 ψεύστης lögnare a liar, N-NSM
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται· skriva it has been written: V-RPI-3S
G3704 ὅπως för att That CONJ
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then PRT
G1344 δικαιωθῇς fått rätt, frias, förklaras rättfärdig You may be justified V-APS-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G3056 λόγοις ord, tal words N-DPM
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3528 νικήσεις övervinna, segra will prevail V-FAI-2S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSN
G2919 κρίνεσθαί döma, gå till rätta being judged V-PPN
G4771 σε.¶ du, ni, er Your.” P-2AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.