Romarbrevet 3:31

Upphäver vi då lagen genom tron?
    Absolut inte!
    Tvärtom, vi upprätthåller (bekräftar) lagen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νόμον   οὖν   καταργοῦμεν   διὰ   τῆς   πίστεως;   μὴ   γένοιτο,   ἀλλὰ   νόμον   ἱστάνομεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3551 νόμον lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna Law N-ASM
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2673 καταργοῦμεν göra slut på, försvinna, göra om intet, borta, suga ut do we nullify V-PAI-1P
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G4102 πίστεως; tro, tillit faith? N-GSF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Never PRT-N
G1096 γένοιτο, vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be! V-2ADO-3S
G0235 ἀλλὰ men Instead, CONJ
G3551 νόμον lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-ASM
G2476 ἱστάνομεν.¶ stå, ställa, bli avgjort, stå still we uphold. V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.